รีวิวสลายไขมันด้วยความเย็น

รีวิวสลายไขมันด้วยความเย็น

เคส Review Clatuu ภาพต้นแขนของคุณลูกค้าก่อนหน้าและหลังทำ Clatuu ที่ KeTHAT Clinic เดิมลูกค้าเป็นคนแขนเล็กอยู่แล้ว แต่มีไขมันสะสมบริเวณต้นแขนทำให้แขนไม่กระชับ จึงได้มาทำ Fat Freezer สลายไขมันด้วยความเย็นโดยเครื่อง Clatuu ที่ Kethat Clinic...
ลดต้นแขนด้วย Clatuu

ลดต้นแขนด้วย Clatuu

เคส Review Clatuu ภาพต้นแขนของคุณลูกค้าก่อนหน้าและหลังทำ Clatuu ที่ KeTHAT Clinic เดิมลูกค้าเป็นคนแขนเล็กอยู่แล้ว แต่มีไขมันสะสมบริเวณต้นแขนทำให้แขนไม่กระชับ จึงได้มาทำ Fat Freezer สลายไขมันด้วยความเย็นโดยเครื่อง Clatuu ที่ Kethat Clinic...
Laser กระที่แขน

Laser กระที่แขน

Laser กระที่แขน   Before (ก่อนทำ)   After (หลังทำ) รอยกระดูจางลง...