ฉีดเมโสสลายไขมันบริเวณแก้มและเหนียง

 

Before (ก่อนทำ)

 

After (หลังทำ)